Vi er opptatt av du skal ha en trygg kursopplevelse.

Når du melder deg på høstens klasseroms kurs hos NewSkills skal du kunne føle deg helt trygg på at din sikkerhet er ivaretatt og at smittetiltakene holder den høyeste standarden. Vi følger til en hver tid regjeringen og Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger.

Vi har innført en rekke tiltak for å forhindre smitte, men det aller viktigste er selvfølgelig  å forhindre at personer med smitte kommer på kurs. Har du mistanke om smitte eller er du syk så holder du deg hjemme, selv med lette symptomer. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Har du ikke mulighet for å delta på klasseromskurs nå, så ikke fortvil 🙂 Vi har denne høsten alle våre kurs også som webinarer. Du finner oversikt over alle våre webinarer her: https://www.webinarguiden.com/

excel deltaker

Grunnleggende VBA programmering i Excel

Kurset er for deg som enten er avansert bruker eller superbruker i Excel og som ønsker å få en grunnleggende innføring i Visual Basic for Applications. 

Du får en god forståelse for VBA programmering som kan automatisere dine Excel oppgaver. På kurset lærer du å programmere makroer i Excel som gir deg daglige tidsbesparelser.

Datoer og steder

Oslo
21- 22. oktober: Thon Vika Atrium

Bergen
6- 7. oktober: Radisson Blu Bryggen Hotel

Trondheim
4- 5. november: Radisson Blu Royal Garden

Stavanger
18- 19. november: Radisson Blu Atlantic Hotel

Webinar (Online)
23- 24. november: Webinar (Online)

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som enten er avansert bruker eller superbruker i Excel og som ønsker å få en grunnleggende innføring i Visual Basic for Applications.

Dette lærer du

Du får en god forståelse for VBA programmering som kan automatisere dine Excel oppgaver. På kurset lærer du å programmere makroer i Excel som gir deg daglige tidsbesparelser.

Kursinnhold

Kursinnhold:

Introduksjon til VBA

 • Vi lager vår første makro
 • Absolutt og relativ innspilling
 • Den personlige makroprojekt mappen
 • Forskjellige måter å avspille makroen på
 • Makro sikkerhet

Kom i gang med VBA

 • Hvordan bruker vi  VBA?
 • Prosedyrer og funksjoner
 • Håndtering av makroer
 • Kontroll og løkke strukturer
 • Innebygde funksjoner
 • Brukerdefinerte funksjoner

Variabler

 • Hva er en variabel?
 • Lokale og globale variabler
 • Datatyper
 • Konstanter

Objektmodellen

 • De mest vanlige objekter
 • Metoder og egenskaper
 • Projektmappe- og arkhendelser

Forskjellige former for dialogbokser

 • Meldingsbokser
 • Design og bruk av brukerskjemaer

Enkel feilhåndtering

 • Bygg en enkel feilhåndtering i din kode

Pris og praktiske opplysninger

Kursavgiftener kun kr 9 990,- pr. deltaker. Prisen gjelder for 2 dagers kurs. Inkludert i prisen er undervisningsmateriell, kursbevis, lunsj samt servering i pauser.

Pris for webinar(online kurs) kr 6 990

Kurset går over 2 dager. Begge dager kl.: 0900-1500

Kurset foregår på hotell og inkludert i prisen er en smakfull lunsj samt servering i pauser.

Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis i kurset. Vi stiller med en pc til hver av deltakerne.

Vi har maks 15 deltakere på dette kurset slik at alle skal få utbytte av undervisningen.

PåMELDING
Grunnleggende VBA programmering i Excel