Group,Of,Multi,Ethnic,Executives,Discussing,During,A,Meeting.,Business

PRINCE2® Foundation

Bli en bedre og etterspurt prosjektleder med en PRINCE2®-sertifisering. 3-dagers sertifiseringskurs hvor du lærer markedets ledende prosjektmetode og blir tryggere og bedre i ditt prosjektarbeid. I dette kurset gjennomgår vi et PRINCE2®-prosjekt, steg for steg.

Vi tar deg med gjennom alle faser av prosjektet, og forbereder deg til sertifiseringseksamen. Kurset er praktisk lagt opp med oppgaveløsing og eksamenstrening gjennom alle kursdagene.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Holte Academy, som er en ledende tilbyder av PRINCE2® sertifiseringskurs, så du kan være trygg på at våre kurs holder høy kvalitet. Våre erfarne PRINCE2® trenere har ledet over 1000 kandidater frem til en PRINCE2® sertifisering, og vil gjennomgå metoden på en effektiv, strukturert og pedagogisk måte.

Sted og dato

Oslo
19- 21. august 2024 – Drammensveien 145 B, Skøyen
18- 20. september 2024 – Drammensveien 145 B, Skøyen
14- 16. oktober 2024 – Drammensveien 145 B, Skøyen
18- 20. november 2024 – Drammensveien 145 B, Skøyen

Stavanger
18-20. november 2024 – NewSkills (Lagårdsveien 80/Paradis)

Digitalt
19- 21. august 2024 

18- 20. september 2024
14- 16. oktober 2024
18- 20. november 2024

Hvem passer kurset for

Det er ingen krav om forkunnskaper for å delta på kurset og bli sertifisert. Kurset passer både for prosjektledere og prosjektdeltakere, og for deg som:

 • ønsker å få inngående kjennskap til PRINCE2®-metoden
 • ønsker å formalisere din prosjektkompetanse gjennom en sertifisering på PRINCE2® Foundation-nivå
 • skal kunne ta i bruk Digdir (Digitaliseringsdirektoratet) sin Prosjektveiviser som er basert på PRINCE2®

Dette lærer du

I dette kurset gjennomgår vi et PRINCE2®-prosjekt, steg for steg. Vi tar deg med gjennom alle faser av prosjektet, og forbereder deg til sertifiseringseksamen. Kurset er praktisk lagt opp med oppgaveløsing og eksamenstrening gjennom alle kursdagene.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Holte Academy, som er en ledende tilbyder av PRINCE2® sertifiseringskurs så du kan være trygg på at våre kurs holder høy kvalitet. Våre erfarne PRINCE2® trenere har ledet over 1000 kandidater frem til en PRINCE2® sertifisering, og vil gjennomgå metoden på en effektiv, strukturert og pedagogisk måte.

I kurset blir det praktiske eksempler, caseoppgaver, test eksamener og diskusjoner i fellesskap. 

Læringsutbytte

 • Du får en god og strukturert innsikt i PRINCE2®-metoden, formidlet på en effektiv og pedagogisk måte.
 • Du opparbeider deg god forståelse for den internasjonalt anerkjente «beste praksis» for prosjektledelse innenfor PRINCE2®-rammeverket.
 • Du får følge et PRINCE2®-prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger, fra oppstart til avslutning.

Kursprogram

Kursinnhold:

Kurset gir en full innføring i PRINCE2®-metodens tre deler:

7 PRINCE2® prinsipper
PRINCE2® bygger på syv grunnleggende prinsipper. Prinsippene stammer fra erfaringer fra tidligere prosjekter og sikrer at metoden brukes på en slik måte at den bidrar til at et prosjekt blir vellykket. «Kontinuerlig forretningsmessig forankring» er ett av prinsippene. Det betyr at det finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid.

7 PRINCE2® temaer
PRINCE2® omfatter syv temaer. Temaene representerer en samling minstekrav til den kunnskapen du og din organisasjon må ha – og tilsvarende den kompetansen dere må ha for å kunne anvende metoden. PRINCE2® setter for eksempel krav til lagdelt styring og ledelse, og anbefaler en organisering som sikrer rett ledelsesfokus på rett nivå i prosjektorganisasjonen.

7 PRINCE2® prosesser
PRINCE2® omfatter syv prosesser. Prosessene har alle definerte innsatsfaktorer og resultater. PRINCE2® har fokus på prosjektets ledelsesprodukter. Prosjektforslaget er et slikt ledelsesprodukt, som er et sammendrag av prosjektets hensikt, kostnader, tid, kvalitetskrav og begrensinger. Digdirs anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren bygger på PRINCE2®-metoden.

Kursleder


Kursleder er Steinar WestlandSteinar er en meget erfaren forelesere og får gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere på både åpne og bedriftsinterne kurs. Dette skyldes i stor grad en kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk kunnskap og sosiale evner som muliggjør en effektiv undervisningsform som øker deltakernes kompetanse samtidig som det legger til rette for praktisk anvendelse. Steinar er sertifisert PMP® og Managing Benefits™. Han er akkreditert PRINCE2® trener og har holdt svært mange PRINCE2-kurs de siste årene med meget høy bestått-andel blant deltakerne på både Foundation og Practitioner-nivå. I tillegg er Steinar også akkreditert PRINCE2 Agile® trener og er kursholder for våre PRINCE2 Agile® kurs.

Eksamen

Online eksamen

 • Eksamen gjennomføres online fra din PC, i etterkant av kurset og innen 12 måneder. Merk at du må ha kamera på maskinen din.
 • Du vil motta en epost fra PeopleCert (eksamensleverandør) med informasjon om hvordan du melder deg opp til eksamen. Du velger selv dag/tid for eksamen i PeopleCert sin kalender. En eksamensvakt fra PeopleCert vil følge med via web-kamera under gjennomføringen av eksamen.
 • Kursholder vil også informere om praktisk gjennomføring av eksamen når du deltar på kurset

Eksamen

 • 60 multiple choice-spørsmål, hvorav 55 % må være riktig for å bestå.
 • Varighet: 60 minutter. (75 minutter dersom du tar eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål).
 • Ingen hjelpemidler
 • Norsk eksamen


Gyldighet for sertifiseringsbeviset etter bestått eksamen

Dette er gjeldende retningslinjer fra PeopleCert:

All candidates with a PeopleCert Global Best Practice certification can choose to renew within three years of their original certification dates. Les mer her

Eksamensgaranti

Vi har eksamensgaranti. Det betyr at dersom du ikke består eksamen på første forsøk så gir vi deg en ny sjanse uten merkostnad.

E-læringskurs inkludert i prisen

Når du er påmeldt vårt 3-dagers kurs, får du også tilgang til vårt komplette PRINCE2® Foundation e-læringskurs. Du har tilgang i 12 måneder og kan bruke det som forberedelse til kurset, eksamensforberedelse eller repetisjon etter gjennomført kurs. (E-læringskurset selger vi også som et selvstendig produkt, og det koster 10.500,- inklusiv eksamen).

Pensum

Du få tilgang til en digital pensumbok  via PeopleCert sin kandidatportal (PASSPORT) samtidig som du mottar en eksamensvoucher for kurset.

I tillegg får du tilgang til vår egenutviklede digitale PRINCE2® SMART-bok, som er en komprimert versjon av pensumboken. Denne er selvfølgelig godkjent av PeopleCert, sertifiseringsorganet til AXELOS.

Vi har laget den komprimerte versjonen av  boken for å gjøre det lettere og mer oversiktlig for deg å komme gjennom pensum og bestå eksamen.

I tillegg vil vi gi deg anbefalinger til hvordan du forbereder deg best mulig til kurset slik at du er godt forberedt til eksamen.

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i den nyeste PRINCE2®-manualen «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®» (6th edition), utgitt av AXELOS.
 

 

Pris og praktiske opplysninger

Kurset foregår som klasseromskurs

Varighet:  3 dager. Alle dager kl.: 0900 – 1600

Språk: Norsk
Pris: 15.900,- (Alt inkludert)

 • Norsk pensum materiell og eksamen
 • Norsk e-læringskurs inkludert
 • Online-eksamen
 • Gratis test-eksamener
 • Lunch alle 3 kursdager

Ekstra bonus
PRINCE2® Foundation e-læringskurs inkludert i prisen (tilgang 12 måneder)

Eksamensgaranti
Ny sjanse om du ikke består eksamen på første forsøk

PÅMELDING PRINCE2® Foundation